uibc_web-banner_770x230px_union_v1-01 uibc_web-banner770x230px_20150916_a TS1 TS2 165BB_770x230px HKLCbanner_770x230px

強大而且擁有最多陪月員的網上平台,準爸媽能在本網尋找陪月員。搜索功能強大,讓媽媽簡單容易地配對出合心水的陪月員。準爸媽直接聯絡陪月員,無須依賴中介公司,以免中介費及佣金的形式配對出合心水的陪月員。

1
1002
(NA010830)
陪月總年資:
1年
陪月個案:
2
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
$12000
10:
-
12:
-
24:
-
3
1510
Cindy ee (NA010489)
陪月總年資:
4年
陪月個案:
25
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及15個其他地區
時薪:
$90
月薪:
8:
$22000
10:
-
12:
-
24:
-
1
1017
Mia (NA011038)
陪月總年資:
3年
陪月個案:
10
服務地區:
深水埗區 葵青區 荃灣區 及2個其他地區
時薪:
$105
月薪:
8:
$22000
10:
-
12:
-
24:
-
5
3134
Peggy (NA010534)
陪月總年資:
3年
陪月個案:
40
服務地區:
灣仔區 東區 南區 及7個其他地區
時薪:
$100
月薪:
8:
$21000
10:
$24000
12:
-
24:
$40000
0
114
庭姐 (NA011356)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
0
1070
慧姨 (NA010717)
陪月總年資:
3年
陪月個案:
9
服務地區:
荃灣區 屯門區 元朗區
時薪:
$90
月薪:
8:
$17000
10:
$21000
12:
-
24:
-
0
359
燕姐 (NA011271)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
4
1809
蓮姐 (NA010273)
陪月總年資:
1年
陪月個案:
7
服務地區:
深水埗區 荃灣區 屯門區 及2個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$15000
10:
$19000
12:
$22000
24:
$35000
0
647
Lam Lam (NA011101)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
九龍城區 深水埗區 油尖旺區 及10個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$0
10:
-
12:
-
24:
-
0
438
Moon武 (NA011246)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
1
服務地區:
南區 東區 灣仔區 及15個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$18000
10:
$25000
12:
-
24:
-
本協會對陪月員證書資格有嚴格的核實程序,但其餘資訊由陪月員提供及自行更新,本協會將盡力管轄上載的資訊,但不對部份上載資訊的真確性作出擔保及不負上任何法律責任。若閣下為部份資訊的版權擁有者,如有觸犯您的知識版權或發現以上含有不當內容,請按此舉報。經本協會核實後,將會盡快作出處理。而通過這個網站,你可能鏈接到其它第三者的網站,本協會不會負責該連結的一切內容。本協會保留刪除任何於本網站上載資訊權利。