uibc_web-banner_770x230px_union_v1-01 uibc_web-banner770x230px_20150916_a TS1 TS2 165BB_770x230px HKLCbanner_770x230px

強大而且擁有最多陪月員的網上平台,準爸媽能在本網尋找陪月員。搜索功能強大,讓媽媽簡單容易地配對出合心水的陪月員。準爸媽直接聯絡陪月員,無須依賴中介公司,以免中介費及佣金的形式配對出合心水的陪月員。

1
614
卿姐 (NA011341)
陪月總年資:
12年
陪月個案:
18
服務地區:
中西區 灣仔區 油尖旺區 及12個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$24
10:
-
12:
-
24:
-
0
1046
群姐 (NA011223)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及15個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
1
1437
明姐 (NA011144)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
1
服務地區:
中西區 灣仔區 油尖旺區 及8個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$50
10:
-
12:
-
24:
-
1
1672
儀姐 (NA011142)
陪月總年資:
2年
陪月個案:
12
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及9個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$20000
10:
$22000
12:
-
24:
-
0
1265
(NA011179)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
2
2315
BOBO (NA010921)
陪月總年資:
8年
陪月個案:
33
服務地區:
灣仔區 中西區 觀塘區 及9個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$25000
10:
$30000
12:
-
24:
-
0
1916
娣姐 (NA010655)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
葵青區 荃灣區 屯門區 及4個其他地區
時薪:
$80
月薪:
8:
$16640
10:
-
12:
-
24:
-
0
1594
儀姐 (NA010587)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及3個其他地區
時薪:
$70
月薪:
8:
$12000
10:
-
12:
-
24:
-
0
2582
甜姨 (NA010193)
陪月總年資:
5年
陪月個案:
28
服務地區:
屯門區 荃灣區 葵青區 及11個其他地區
時薪:
$100
月薪:
8:
$20000
10:
-
12:
-
24:
$35000
0
1085
紅姐 (NA011219)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
本協會對陪月員證書資格有嚴格的核實程序,但其餘資訊由陪月員提供及自行更新,本協會將盡力管轄上載的資訊,但不對部份上載資訊的真確性作出擔保及不負上任何法律責任。若閣下為部份資訊的版權擁有者,如有觸犯您的知識版權或發現以上含有不當內容,請按此舉報。經本協會核實後,將會盡快作出處理。而通過這個網站,你可能鏈接到其它第三者的網站,本協會不會負責該連結的一切內容。本協會保留刪除任何於本網站上載資訊權利。