uibc_web-banner_770x230px_union_v1-01 uibc_web-banner770x230px_20150916_a TS1 TS2 165BB_770x230px HKLCbanner_770x230px

強大而且擁有最多陪月員的網上平台,準爸媽能在本網尋找陪月員。搜索功能強大,讓媽媽簡單容易地配對出合心水的陪月員。準爸媽直接聯絡陪月員,無須依賴中介公司,以免中介費及佣金的形式配對出合心水的陪月員。

0
1567
Abbie (NA010428)
陪月總年資:
8年
陪月個案:
50
服務地區:
油尖旺區 深水埗區 九龍城區 及7個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$23000
10:
-
12:
-
24:
-
1
1398
麗姐 (NA010172)
陪月總年資:
5年
陪月個案:
35
服務地區:
大埔區 沙田區
時薪:
-
月薪:
8:
$18000
10:
-
12:
-
24:
-
0
46
IVY 姨 (NA011311)
陪月總年資:
1年
陪月個案:
1
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及6個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$12500
10:
$0
12:
$0
24:
-
0
910
芳姐 (NA010664)
陪月總年資:
2年
陪月個案:
12
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及14個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$18000
10:
-
12:
-
24:
-
0
409
(NA011179)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
3
1379
楊楊 (NA010759)
陪月總年資:
1年
陪月個案:
6
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及14個其他地區
時薪:
$60
月薪:
8:
$13000
10:
-
12:
-
24:
-
0
299
雲姨 (NA011267)
陪月總年資:
6年
陪月個案:
37
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及12個其他地區
時薪:
$120
月薪:
8:
$23000
10:
$28750
12:
-
24:
-
0
373
Julia (NA011165)
陪月總年資:
3年
陪月個案:
20
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及4個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$23000
10:
-
12:
-
24:
-
1
1293
Kelly (NA010884)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
2
服務地區:
灣仔區 深水埗區 九龍城區 及5個其他地區
時薪:
$100
月薪:
8:
$14000
10:
-
12:
-
24:
-
0
194
庭姐 (NA011242)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
本協會對陪月員證書資格有嚴格的核實程序,但其餘資訊由陪月員提供及自行更新,本協會將盡力管轄上載的資訊,但不對部份上載資訊的真確性作出擔保及不負上任何法律責任。若閣下為部份資訊的版權擁有者,如有觸犯您的知識版權或發現以上含有不當內容,請按此舉報。經本協會核實後,將會盡快作出處理。而通過這個網站,你可能鏈接到其它第三者的網站,本協會不會負責該連結的一切內容。本協會保留刪除任何於本網站上載資訊權利。