uibc_web-banner_770x230px_union_v1-01 uibc_web-banner770x230px_20150916_a TS1 TS2 165BB_770x230px HKLCbanner_770x230px

強大而且擁有最多陪月員的網上平台,準爸媽能在本網尋找陪月員。搜索功能強大,讓媽媽簡單容易地配對出合心水的陪月員。準爸媽直接聯絡陪月員,無須依賴中介公司,以免中介費及佣金的形式配對出合心水的陪月員。

0
531
cherry (NA011317)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
中西區 油尖旺區 深水埗區 及6個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$0
10:
$0
12:
$0
24:
$0
0
1967
娥姐 (NA010455)
陪月總年資:
14年
陪月個案:
45
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及3個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$19000
10:
-
12:
-
24:
-
0
2586
Ada (NA010335)
陪月總年資:
10年
陪月個案:
60
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及15個其他地區
時薪:
$150
月薪:
8:
$24000
10:
$28000
12:
$36000
24:
$42000
1
2094
彩姐 (NA010311)
陪月總年資:
11年
陪月個案:
46
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及15個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$19000
10:
$25000
12:
$30000
24:
$35000
0
1802
Connie (NA010412)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
東區
時薪:
$70
月薪:
8:
$15000
10:
-
12:
-
24:
-
1
1448
瑛姐 (NA011024)
陪月總年資:
12年
陪月個案:
60
服務地區:
屯門區
時薪:
-
月薪:
8:
$20000
10:
-
12:
-
24:
-
0
962
Iris (NA011233)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
0
1188
Agnes 容姨 (NA011084)
陪月總年資:
7年
陪月個案:
16
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及13個其他地區
時薪:
$120
月薪:
8:
$20000
10:
-
12:
-
24:
$40000
0
1333
esther (NA010714)
陪月總年資:
2年
陪月個案:
11
服務地區:
屯門區 灣仔區
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
$0
24:
$0
2
1740
碧姐 (NA010783)
陪月總年資:
15年
陪月個案:
40
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及15個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$22000
10:
-
12:
-
24:
-
本協會對陪月員證書資格有嚴格的核實程序,但其餘資訊由陪月員提供及自行更新,本協會將盡力管轄上載的資訊,但不對部份上載資訊的真確性作出擔保及不負上任何法律責任。若閣下為部份資訊的版權擁有者,如有觸犯您的知識版權或發現以上含有不當內容,請按此舉報。經本協會核實後,將會盡快作出處理。而通過這個網站,你可能鏈接到其它第三者的網站,本協會不會負責該連結的一切內容。本協會保留刪除任何於本網站上載資訊權利。