uibc_web-banner_770x230px_union_v1-01 uibc_web-banner770x230px_20150916_a TS1 TS2 165BB_770x230px HKLCbanner_770x230px

強大而且擁有最多陪月員的網上平台,準爸媽能在本網尋找陪月員。搜索功能強大,讓媽媽簡單容易地配對出合心水的陪月員。準爸媽直接聯絡陪月員,無須依賴中介公司,以免中介費及佣金的形式配對出合心水的陪月員。

15
4509
Carmen (NA010580)
陪月總年資:
16年
陪月個案:
60
服務地區:
灣仔區 中西區 東區 及10個其他地區
時薪:
$200
月薪:
8:
$26000
10:
$29000
12:
$50000
24:
-
0
2342
蓮姐 (NA010418)
陪月總年資:
3年
陪月個案:
4
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及3個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$16000
10:
-
12:
-
24:
-
0
772
Sa姐 (NA011158)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
0
1754
鳳姐 (NA010347)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
東區 灣仔區 中西區
時薪:
-
月薪:
8:
$14000
10:
$16000
12:
$18000
24:
$36000
1
1483
鑾音 (NA010730)
陪月總年資:
2年
陪月個案:
2
服務地區:
屯門區 元朗區
時薪:
-
月薪:
8:
$10000
10:
-
12:
-
24:
-
0
1275
Maybo (NA010753)
陪月總年資:
10年
陪月個案:
40
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
$20000
10:
$25000
12:
-
24:
-
0
801
容姐 (NA011251)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及15個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$14000
10:
-
12:
-
24:
-
0
1962
琼姐 (NA010162)
陪月總年資:
4年
陪月個案:
10
服務地區:
灣仔區 東區 油尖旺區 及10個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$17000
10:
-
12:
-
24:
-
1
1440
惠姐 (NA010617)
陪月總年資:
1年
陪月個案:
1
服務地區:
油尖旺區 深水埗區 九龍城區 及11個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$13000
10:
$14000
12:
-
24:
-
0
47
冰姨 (NA011400)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
本協會對陪月員證書資格有嚴格的核實程序,但其餘資訊由陪月員提供及自行更新,本協會將盡力管轄上載的資訊,但不對部份上載資訊的真確性作出擔保及不負上任何法律責任。若閣下為部份資訊的版權擁有者,如有觸犯您的知識版權或發現以上含有不當內容,請按此舉報。經本協會核實後,將會盡快作出處理。而通過這個網站,你可能鏈接到其它第三者的網站,本協會不會負責該連結的一切內容。本協會保留刪除任何於本網站上載資訊權利。