uibc_web-banner_770x230px_union_v1-01 uibc_web-banner770x230px_20150916_a TS1 TS2 165BB_770x230px HKLCbanner_770x230px

強大而且擁有最多陪月員的網上平台,準爸媽能在本網尋找陪月員。搜索功能強大,讓媽媽簡單容易地配對出合心水的陪月員。準爸媽直接聯絡陪月員,無須依賴中介公司,以免中介費及佣金的形式配對出合心水的陪月員。

0
2091
輝姐 (NA010457)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
$85
月薪:
8:
$16000
10:
$21000
12:
$28000
24:
$38000
0
1365
紅姐 (NA011219)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
3
2531
蓮姐 (NA010323)
陪月總年資:
7年
陪月個案:
36
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及15個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$20000
10:
$22000
12:
$24000
24:
$33000
0
2096
玲姐 (NA010135)
陪月總年資:
6年
陪月個案:
未有
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及13個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$17000
10:
-
12:
-
24:
-
5
4445
瑜姐 (NA010263)
陪月總年資:
3年
陪月個案:
6
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及13個其他地區
時薪:
$90
月薪:
8:
$16000
10:
$20000
12:
-
24:
$35000
4
2386
李女士 (NA010345)
陪月總年資:
7年
陪月個案:
2
服務地區:
油尖旺區 深水埗區 九龍城區 及8個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$10000
10:
-
12:
-
24:
-
0
1633
菲姐 (NA010870)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
0
1651
琴姨姨 (NA011058)
陪月總年資:
2年
陪月個案:
6
服務地區:
沙田區
時薪:
-
月薪:
8:
$16000
10:
$17000
12:
-
24:
-
0
1362
Lily (NA011054)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
沙田區
時薪:
-
月薪:
8:
$18000
10:
-
12:
-
24:
-
17
3145
Sally (NA010696)
陪月總年資:
7年
陪月個案:
43
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及15個其他地區
時薪:
$105
月薪:
8:
$22000
10:
-
12:
-
24:
$45000
本協會對陪月員證書資格有嚴格的核實程序,但其餘資訊由陪月員提供及自行更新,本協會將盡力管轄上載的資訊,但不對部份上載資訊的真確性作出擔保及不負上任何法律責任。若閣下為部份資訊的版權擁有者,如有觸犯您的知識版權或發現以上含有不當內容,請按此舉報。經本協會核實後,將會盡快作出處理。而通過這個網站,你可能鏈接到其它第三者的網站,本協會不會負責該連結的一切內容。本協會保留刪除任何於本網站上載資訊權利。